ข่าวสารและกิจกรรม
ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนคัดเลือกเพื่อจัดจ้างสำนักงานกฏหม..
15-10-2562 more information
ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนคัดเลือกเพื่อจัดจ้างสำนักงานกฏหมายภายนอก (งานคดีและงานจดทะเบียนสิทธินิติกรรม)
ไอแอมร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี สค..
03-10-2562 more information
ไอแอมร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินให้กับกองทุนสวัสดิการ สคร. และรับมอบของที่ระลึก
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉ..
18-09-2562 more information
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไอแอม...ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
06-09-2562 more information
ไอแอม...ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บสอ.แต่งตั้งรักษาการผู้จัดการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการ..
05-09-2562 more information
บสอ.แต่งตั้งรักษาการผู้จัดการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท
ไอแอมเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนารั..
04-09-2562 more information
ไอแอมเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อนำมาปรับปรุง ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
ไอแอมโชว์ผลงานครึ่งปีแรก กวาดกำไรกว่า 400 ล้าน
26-08-2562 more information
ไอแอมโชว์ผลงานครึ่งปีแรก กวาดกำไรกว่า 400 ล้าน วางแผนระยะยาว มุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เติบโตอย่างยั่งยืนยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สังคมและประเทศชาติ
ไอแอม จัดกิจกรรม KM Kick Off Day
22-08-2562 more information
ไอแอม จัดกิจกรรม KM Kick Off Day
ผู้บริหารและพนักงาน บสอ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระ..
09-08-2562 more information
ผู้บริหารและพนักงาน บสอ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ไอแอมเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม..
30-07-2562 more information
ไอแอมเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บสอ. ร่วมถวายพระพรและถวา..
26-07-2562 more information
คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บสอ. ร่วมถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ไอแอม จัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน “เติบโตไ..
23-07-2562 more information
ไอแอม จัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน “เติบโตไปด้วยกัน กับครอบครัวไอแอม” IAM Family : Let’s Grow Together
ไอแอม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ป..
23-07-2562 more information
ไอแอม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้อง ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ กิจกรรมร่วมกัน ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงบประมาณของบริษัทฯ
ไอแอม จัดบรรยายพิเศษ “การบริหารจัดการองค์กรในภาวะวิกฤติ..
01-07-2562 more information
ไอแอม จัดบรรยายพิเศษ “การบริหารจัดการองค์กรในภาวะวิกฤติ” (Crisis Management) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นวัยทำงาน จากภาคส่วนราชการและเอกชน ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี..
ไอแอมร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระปรเมน..
26-06-2562 more information
ไอแอมร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ไอแอม จัดบรรยายพิเศษ “การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน”
26-06-2562 more information
ไอแอม จัดบรรยายพิเศษ “การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นวัยทำงาน จากภาคส่วนราชการและเอกชน ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเ..
ไอแอมร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราช..
30-05-2562 more information
ไอแอมร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ไอแอม ร่วมมอบทุนการศึกษา ให้กับกองทุนเด็กกำพร้าฯ ในงาน ..
30-05-2562 more information
ไอแอม ร่วมมอบทุนการศึกษา ให้กับกองทุนเด็กกำพร้าฯ ในงาน "วันแบ่งปันซะกาต กทม."
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บสอ.ร่วมถวายพระพร
13-05-2562 more information
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บสอ.ร่วมถวายพระพร
บสอ.ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
09-05-2562 more information
บสอ.ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ไอแอม จัดบรรยายพิเศษ พร้อมออกบูธ
29-04-2562 more information
ผู้จัดการบริษัท บรรยายพิเศษ (Keynote) หัวข้อ “การบริหารธุรกิจอย่างไรไม่ให้เป็นหนี้ (เสีย)” พร้อมร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ NPA ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไ..
19-04-2562 more information
นางพรรณขนิตตา บุญครอง ประธานกรรมการบริษัทฯ และนางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยนายธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารบริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท ..
ครอบครัวไอแอม ร่วมอวยพรผู้จัดการบริษัท และผู้บริหาร เนื..
11-04-2562 more information
นายธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการบริษัทฯ พร้อมคณะผู้บริหารของบริษัท เปิดให้ พนง.ของบริษัท เข้าร่วมอวยพรและรดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย
ไอแอม ตั้งเป้าชำระเงินคืนให้ไอแบงค์ ก่อนกำหนด
09-04-2562 more information
ไอแอม ตั้งเป้าชำระเงินคืนให้ไอแบงค์ ก่อนกำหนด
แถลงผลประกอบการ ปี 2561 และทิศทาง เป้าหมาย การดำเนินงาน..
28-02-2562 more information
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด จัดแถลงผลประกอบการในปี 2561 และทิศทาง เป้าหมาย การดำเนินการงาน ปี 2562 และแผนระยะยาว 7 ปี (2562 - 2568) ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรง..
ไอแอม เสริมแกร่ง แต่งตั้งกรรมการใหม่
25-02-2562 more information
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ อาคารว่องวานนิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 14 ถนนพระราม 9 โดยมีวาระสำคั..
ไอแอม จัดสัมมนาผู้บริหารและพนักงาน ในหลักสูตร “IAM Team..
13-01-2562 more information
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (ไอแอม) จัดสัมมนาผู้บริหารและพนักงาน ในหลักสูตร “IAM Team Building 2019” เมื่อวันที่ 12 – 13 มกราคม ที่ผ่านมา ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ไอแอม จิตอาสา “เติมฝัน ปันยิ้มให้น้อง”
22-12-2561 more information
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (IAM)นำคณะผู้บริหารและพนักงาน IAM ทำหน้าที่ประชาชนจิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม ร่วมกันเป็นตัวแทนนำสิ่ง..
ไอแอม…จิตอาสา อบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
12-12-2561 more information
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (ไอแอม) จัดอบรมพนักงานไอแอม…จิตอาสา ในหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท อาคารว่องวา..
IAM เปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดบูธแก้หนี้และจำหน่า..
09-11-2561 more information
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (ไอแอม) องค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดงานเปิดตัวบริษัทฯ (Grand Opening) อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่องาน “R..
ไอแอม ขึ้นบ้านใหม่ พร้อมฉลองการจัดตั้งบริษัทฯ ครบรอบ 2 ..
28-09-2561 more information
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ ไอแอม ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการนโย..
IAM เข้าร่วมงานมอบรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑..
24-08-2561 more information
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ที่ผ่านมา ประธานกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยผู้จัดการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ บี ๒๒ ชั้น ๒๒ โรงแรม เซ็นทราแก..
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน IAM เข้ารับพระราชทานจิต..
21-08-2561 more information
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เข้ารับพระราชทาน ผ้าพันคอ หมวก และบัตรจิตอาสา รอบที่ 2 จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องประชุมกองทัพภ..
คุณธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการบริษัทฯ ร่วมเสวนา เวทีมุสลิม ..
13-08-2561 more information
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา คุณธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา ในงาน อีดิ้ล แฟร์ 2018 ในหัวข้อ "มุสลิมยุคใหม่ บริหารการเงินให้รุ่ง“ โดยได้ร..
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน IAM เข้ารับพระราชทานจิ..
09-08-2561 more information
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ เข้ารับพระราชทาน ผ้าพันคอ หมวก และบัตรจิตอาสา จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องประชุมกองทัพภาคที่ ๑ ถนนราชดำเนิน ..